Užsakymai iš Jūsų šalies negalimi. United States

Garantija ir aptarnavimas

TEKA garantijos

- TEKA vandens maišytuvų korpusams, keraminėms galvutėms ir ventiliams gamintojas suteikia 5 metų garantiją

- TEKA vandens maišytuvų komplektuojančioms dalims gamintojas suteikia 6 mėn. garantiją

- TEKA buitinei technikai gamintojas suteikia 24 mėn.garantiją

Garantijos sąlygos

Jei garantinio laikotarpio metu TEKA prietaisas ar įranga nustos veikęs ar pasireikš aiškūs prietaiso ar įrangos trūkumai, dėl gamybos, surinkimo ar komplektuojančių dalių defektų, TEKA oficialus atstovas įsipareigoja tokį prietaisą ar įrangą pataisyti arba, nesant galimybės pataisyti, pakeisti.

Garantijos galiojimo pradžia pirkimo dokumente (kasos čekyje, sąskaitoje faktūroje, garantijoje) arba transporto važtaraštyje nurodyta gaminių ar dalių pristatymo diena.

Gamintojo suteikta garantija kompensuoja remonto arba pakeitimo išlaidas tik tiems gaminiams, kurie turi tik gamybinius defektus. Gamintojui pašalinus gamybinius defektus ar trūkumus, garantinis laikotarpis nekokybiškai detalei pratęsiamas.

Garantija buitinei technikai galioja, naudojant įrangą tik nekomerciniams asmeniniams ir šeimos poreikiams tenkinti. Garantinį remontą buitinei technikai atlieka tik gamintojo atstovo UAB SATEKA įgaliotos remonto įmonės ar specialistai. Remontas atliekamas pirkėjo namuose arba dirbtuvėse pasirinktinai, atsižvelgiant į sąlygų remontui tinkamumą.

Gamintojas įsipareigoja visas vandens maišytuvų dalis gaminti ir parduoti 7 metų laikotarpyje po gaminio gamybos pabaigos.

Nustačius ar aptikus garantinį defektą neskubėkite prietaiso išmontuoti. Prieš tai būtina telefonu ar el. laišku kreiptis į gamintojo atstovą Lietuvoje. Bet kokios pirkėjo pretenzijos dėl prietaiso ar įrangos kokybės nagrinėjamos tik gamintojo atstovui ar įgaliotai remonto įmonei jį patikrinus. Garantinės pagalbos telefonas +370 2 2159484, el. pašto adresas info@sateka.lt

Garantija negalioja:

- Jei pirkėjas neturi prekės įsigijimą patvirtinančių dokumentų (kasos čekio arba sąskaitos faktūros ir garantinio talono)

- Pirkėjui neteisingai, nesilaikant instrukcijos reikalavimų, sumontavus plautuvę, vandens maišytuvą, dušo sistemą ar kitą vonios ar virtuvės įrangą arba neteisingai prijungus buitinę techniką prie elektros tinklo arba garų ištraukimo ar vandens padavimo ar išleidimo sistemų

- Jei įrangos ar prietaisų defektai atsirado dėl neteisingo ar neatsargaus jų naudojimo ar neteisingos jų priežiūros ir nesilaikant naudojimosi instrukcijose nurodytų sąlygų

- Jei prietaisą ar įrangą remontavo ne TEKA atstovas ir ne TEKA atstovo įgaliota remonto įmonė ar specialistas

- Jei pašalintas, neįskaitomas arba pakeistas prietaiso ar įrangos serijos numeris

- Kai vamzdyne, kuriuo vanduo patenka į vandens maišytuvą ar dušo sistemą, priešais prietaisą nėra sumontuotas grubaus valymo vandens filtras

- Įbrėžimams, įtrūkimams, įdaužimams, įlenkimams ir panašiems mechaniniams išoriniams prietaiso ar įrangos pažeidimams, atsiradusiems eksploatavimo metu, dėl pirkėjo kaltės, taip pat įbrėžimams, spalvos pokyčiams ir kitokiems prekės paviršiaus ar vidaus pasikeitimams, atsirandantiems kaip natūralaus susidėvėjimo pasekmė

- Prietaiso ar įrangos gedimui ar pažeidimui, atsiradusiam dėl neteisingo ar neprofesionalaus prietaiso remonto, atlikto ne gamintojo ir ne gamintojo atstovo

- Prietaiso ar įrangos gedimui ar pažeidimui, atsiradusiam dėl neatsargaus prietaiso naudojimo ar naudojimo ne pagal paskirtį ar dėl neteisingos priežiūros ar jos nebuvimo

- Prietaiso ar įrangos gedimui ar pažeidimui, atsiradusiam ne dėl gamintojo kaltės, t.y. dėl išorės poveikio, sudariusio ekstremalias prietaiso ar įrangos veikimo sąlygas, viršijančias galimo panaudojimo ribas (pavyzdžiui dėl staigaus įtampos elektros tinkle šuolio, slėgio arba temperatūros vandens tiekimo vamzdyne padidėjimo, kanalizacijos tinklo užsikimšimo, stipriai užteršto vandens ar vamzdyno užšalimo ) arba dėl gamtos veiksnių, tokių kaip sprogimas, gaisras, žaibas, potvyniai, stichinės nelaimės

- Tokiems darbams, kaip prietaiso ar įrangos reguliavimas, valymas ar kitoks būtinas einamasis aptarnavimas.

- Prietaiso ar įrangos dalims, kurios natūraliai susidėvi įranga ar prietaisu naudojantis ir tokių dalių darbo trukmė priklauso nuo eksploatavimo intensyvumo (filtrams lemputėms, saugikliams, maitinimo elementams, tarpinėms, dalims iš stiklo, keramikos, plastiko ir kitoms...)

GAUKITE NAUJIENAS!

Prisijunkite nemokamai dabar ir pirmieji gaukite naujienas, informaciją apie nuolaidas ir specialius pasiūlymus.